Diensten2020-09-23T17:57:40+01:00
Loading...
Naar werk coaching2020-05-01T10:17:31+01:00

Met Naar werk Coaching ga je op zoek naar een baan met een jobcoach. We stellen een reïntegratieplan voor dat wordt voorgelegd aan een arbeidsdeskundige. Na goedkeuring start het proces.

Samen met je coach breng je je arbeidsmarktpositie in kaart. Daartoe doen we een aantal persoonlijkheidstesten, onderzoeken we geschikte sectoren en banen en zoeken we naar een baan of stageplaats.

Na afloop:

 • Job- of stageplaats.

Voor trans mensen met:

 • Arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of reïntegratie-uitkeringen.

Duur:

 • 3 – 12 maanden

Combineert met:

 • Werkfit coaching

 • Jobcoaching

 • Solliciteer met je talent
 • Presenteer jouw talent

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Werkfit coaching2020-04-18T14:46:48+01:00

Samen met onze coaches werk je aan alle fysieke en psychische aspecten van je leven die je ervan weerhouden om weer aan het werk te gaan. Je werkt als team samen om deze barrières beheersbaar te maken.

Tijdens de coachingsessies met je jobcoach maak je een lijstje van wat je talenten zijn en waar je (nieuwe) werkveld kan liggen. Samen bekijk je een selectie van organisaties die je kan vervoegen of hoe je ter plaatse een korte werkervaring kan opdoen. Ook maak je samen een plan van aanpak en coördineert je samen met de jobcoach en je contactpersoon bij de gemeente het project. Daarna werk je ongeveer 6 tot 18 maanden met je coach om dit plan te realiseren.

Werkfit Coaching wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde jobcoach uit Gendertalent. Onze coaches hebben ook een transgender-achtergrond of hebben een transitie van dichtbij meegemaakt. Zij zijn ook gespecialiseerd in de problemen van transgenders uit alle lagen van de bevolking.

Na afloop:

 • Solide bouwgrond voor toekomstige ontwikkeling.
 • Ritme en structuur, je leven weer opbouwen.

Voor trans mensen met:

 • Arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of reïntegratie-uitkeringen.

Duur:

 • Afhankelijk van jouw toegewezen budget en persoonlijke situatie

Combineert met:

 • Naar Werk coaching
 • Job coaching
 • Solliciteer met je talent
 • Presenteer jouw talent

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Jobcoaching2020-04-18T18:02:28+01:00

 

Bij jobcoaching gaat het om het verduurzamen van je nieuwe baan. Samen met jouw werkgever en een professionele coach wordt op basis van een functie-analyse een matchprofiel en een coachingsplan opgesteld.

Op basis van het coachingsplan gaan jij, de coach en de werkgever aan de slag om van je werk een succes te maken. De vaardigheden en kennis die je nodig hebt om het werk uit te voeren worden getraind. Of er worden aanpassingen gedaan aan de taken die je moet uitvoeren. Wanneer het nodig is om voldoende draagvlak op de werkvloer te creëren, kan er als nieuwe collega een coming-out training worden gegeven. Er wordt regelmatig een evaluatiebijeenkomst gepland om de doelstellingen, de huidige voortgang en de resultaten te bespreken..

Na afloop:

 • Een veilige en gastvrije werkomgeving, die je in staat stelt om te groeien en je te ontwikkelen.

Voor trans mensen met:

 • Arbeidsongeschiktheid, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of reïntegratie-uitkeringen.

Combineert met:

 • Naar werk coaching
 • Werkfit coaching

Duur:

 • Afhankelijk van jouw toegewezen budget en persoonlijke situatie

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Coming out coaching2020-04-18T16:11:31+01:00

Met Coming Out Guidance leer je succesvol te zijn in het uitkomen op het werk. Samen met je coach ga je door het proces van je coming out. Indien nodig kan ook je begeleider erbij betrokken worden.

Samen met de coach ga je aan de slag met het doel om jezelf te zijn op het werk. Je stelt een plan van aanpak op en bespreekt belangrijke beslissingen met je coach, die je op basis van kennis en ervaring ondersteunt. Dit kan in de vorm van gesprekken, het doen van oefeningen of het lezen van literatuur. Dit is afhankelijk van wat het beste bij je past.

Je bepaalt zelf hoe groot de stappen zijn en je gaat in je eigen tempo door de komende fasen heen. Zo kun je zelf precies inschatten waar je staat en waar je nog begeleiding wilt.

Na afloop:

 • Hebben een veilige werkomgeving waar je jezelf kunt zijn.

Voor trans mensen met:

 • De wens om uit te komen

Duur:

 • 3 – 9 maanden

Combineert met:

 • Opleiding voor de training
 • Bewustmakingstraining over genderdiversiteit
 • Genderdiversiteit en werknemers
 • Genderdiversiteit en HR
 • Geslachtsdiversiteit en klantaccountmanagers

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Coaching voor gezondheidsherstel2020-04-18T18:05:48+01:00

Tijdens de eerste intake krijgt jou samen met jouw werkgever inzicht in jouw ziekte en de achterliggende factoren die wij in kaart brengen, waarbij mogelijkheden, beperkingen, adviezen en aandachtspunten voor u en jouw leidinggevende naar voren komen. Aan het einde van deze fase wordt bepaald of spoor 1, spoor 2 of beide sporen worden doorlopen.

Spoor 1

In spoor 1 blijf je werken voor je huidige werkgever en wordt je ingezet om je werk te hervatten. Indien nodig passen we de functie, taken, werkplek en werktijden aan. Op basis van een functie-analyse bepalen we of de voorgestelde oplossingen geschikt zijn voor u en jouw werkgever. Indien dit het geval is, wordt de begeleiding gefaseerd afgeschaft.

Spoor 2

Als blijkt dat het beter is om te integreren met een andere werkgever, zetten we spoor 2 in gang. Nadat we in kaart hebben gebracht waaraan de nieuwe werkgever moet voldoen, helpen we jou bij het vinden van een geschikte werkplek. Hiervoor werken we samen met Genderflex, het gespecialiseerde uitzendbureau voor transgenders. Daarnaast beschikken onze coaches over een groot zakelijk netwerk. Bij het vinden van een nieuwe werkplek werkt de coach actief met jou samen om jouw nieuwe baan tot een succes te maken.

Na afloop:

 • Werkcyclus die past bij jouw tempo.
 • Een werkplek die aan jouw behoeften voldoet.
 • Overheidsdossier plus voortgangsrapport van de werkgever.

Voor trans mensen met:

 • Gezondheidskwesties die van invloed zijn op hun werkcapaciteiten.

Rechten & plichten:

 • Coachbegeleiding over de gevolgen van ziek zijn.
 • Het effect van het accepteren van een lager betaalde positie wordt afgewogen.

Duur:

 • 3 – 24 maanden

Combineert met:

 • Solliciteren met je talent
 • Presenteer jouw talent

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Outplacementbegeleiding2020-04-18T18:07:35+01:00

 

Je toekomst, carrière wacht.

Tijdens de outplacementbegeleiding helpt Gendertalent jou bij het verwerken van alle gevoelens, gedachten, emotionele connecties, teamafscheiding en al het andere. Gevoelens zoals boosheid, twijfel en onzekerheid moeten voldoende worden verwerkt voordat je op zoek gaat naar een nieuwe baan. Daarbij houden we rekening met de veranderingen in het sociale leven en het medische traject dat bij transgenders vaak een rol speelt.

Om een nieuwe baan te vinden die echt bij je past, gaan we aan de slag met vier elementen: wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik doen en wat doe ik? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel om een omgeving te vinden waar je echt in past. We maken gebruik van persoonlijkheidstesten, nemen je cv met je door, spelen kwaliteitsgames en voeren één-op-één gesprekken. Zo krijgen we je kwaliteiten, drijfveren, motivatie en leerpunten op een rijtje.

Deze coaching wordt gecombineerd met trainingen zoals Soliciteren met je Talent en Present your talent. Onze coaches helpen je bij het zoeken naar een baan, je hebt ook toegang tot de vacaturebank van Genderflex.

Na afloop:

 • Volledig voorbereid op je nieuwe baan.
 • Vaardigheden die je zullen helpen bij alle toekomstige sollicitaties.

Voor transgenders die:

 • Onlangs hun baan kwijtgeraakt
 • Zijn in het proces van het verlaten van hun huidige werkgever

Duur:

 • 3 – 12 maanden

Combineert met:

 • Solliciteer met je talent
 • Presenteer jouw talent

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Carrièrebegeleiding2020-04-18T17:32:05+01:00

Bij Career Coaching werk je samen met een coach aan een specifieke loopbaanvraag zoals: “Wat is de volgende stap in mijn carrière?” en “Wat vind ik leuk aan mijn werk?” We helpen jou ook om te gaan met bepaalde situaties die jou of de mensen om jou heen als moeilijk of onhandig kunnen ervaren.

Samen met een professionele coach stel je doelen in een Plan van Aanpak. Na goedkeuring van dit plan en de bijbehorende kosten ga je aan de slag met de coachingsdoelstellingen. Dit kan door middel van interviews, literatuur of huiswerkopdrachten.

Na afloop:

 • Carrièreontwikkeling duidelijkheid.
 • Ervaar het omgaan met ervaringen buiten de comfortzone.

Duur:

 • 1 – 9 maanden
  (6-12 coachingsessies) 

Combineert met:

 • Coming-out coaching
 • Coaching voor gezondheidsherstel

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Arbeidsmarktonderwijs2020-04-18T18:57:45+01:00

Ontdek jouw arbeidsmarkt

In 4 uur tijd zullen interactieve presentaties, groepsdiscussies en rollenspellen duidelijk maken wat een transitie kan betekenen voor je loopbaanontwikkeling. We bespreken de feiten en cijfers over het werken als transgender in Nederland. Ook leggen we de HR-cyclus uit vanuit werknemers- en werkgeversperspectief, inclusief rechten en plichten. Tot slot geven we je effectieve tips & trucs voor het solliciteren en werken als transgender.

Deze training wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer van Gendertalent met de ondersteuning van een ervaren expert. Samen behandelen zij vele praktijkvoorbeelden, vaak gebaseerd op hun eigen ervaring. Alle Gendertalent trainingen zijn wetenschappelijk gebaseerd op de literatuur over transgenders, arbeidspsychologie en diversiteitsmanagement.

Na afloop:

 • Bekendheid met de arbeidsmarkt.
 • Rechten en plichten ten opzichte van werkgevers.
 • Omgaan met alle soorten gedrag op de werkplek.
 • Het beheer van de impact van een transitie.

Voor transgenders die:

 • Zijn geïnteresseerd in het verhogen van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Duur:

 • Een deel van een dag

Groepsgrootte:

 • 12-20 personen

Combineert met:

 • Naar werk coaching
 • Werkfit
 • Outplacementbegeleiding
 • Presenteer jouw talent
 • Carrièrebegeleiding
 • Solliceteren met je talent

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Solliciteren met je Talent2020-04-18T17:57:24+01:00

 

Leer hoe jou kunt solliciteren naar een baan

Tijdens deze meerdaagse training kunt jou van A tot Z solliciteren. Jou ontdekt jouw sterke en zwakke punten, leert hoe jou vacatures kunt zoeken en analyseren, stelt een rekruterings-cv op en schrijft een effectieve sollicitatiebrief. Je oefent ook in het voeren van sollicitatiegesprekken.

Daarnaast bespreken we hoe jou kunt omgaan met moeilijke momenten tijdens het sollicitatieproces. Denk aan het wel of niet vertellen over een transgender-achtergrond tijdens de sollicitatie, onzekerheid over je uiterlijk en ervoor zorgen dat je meer bent dan “die transgender”.

Na afloop:

 • Het articuleren van uw selectie van talenten tijdens een interview.
 • Het opstellen van een geweldige sollicitatiebrief en het aanwerven van een CV.
 • Het bespreken van je transgender-achtergrond op een manier die aansluit bij werkgevers.
 • Het beheren van uw angsten met betrekking tot het sollicitatieproces.

Voor transgenders die:

 • Zijn geïnteresseerd in het verbeteren van hun sollicitatievaardigheden.

Duur:

 • Drie sessies van een halve dag, bestaande uit vier uur

Groepsgrootte:

 • 8 – 12 personen

Combineert met:

 • Solliciteer met je talent
 • Presenteer uw talent
 • Naar werk coaching
 • Werkfit coaching
 • Outplacementbegeleiding
 • Coaching voor gezondheidsherstel

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Presenteer jouw talent2020-04-18T18:21:15+01:00

 

Leer jezelf te presenteren

In deze intensieve 2-daagse training werkt jou met foto’s en video’s om jouw presentatievaardigheden te verbeteren. Samen met transgenders en gender non-conformisten ontdek je hoe je jezelf effectief kunt presenteren aan een (potentiële) werkgever, op een manier die bij je past. In de training komen thema’s als gedrag, passabiliteit en kleding aan bod en leer je welk effect dit heeft op je sollicitaties. Zo leert jou een goede eerste indruk te maken tijdens een sollicitatiegesprek.

Deze training wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer van Gendertalent met ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Samen behandelen zij vele praktijkvoorbeelden, vaak gebaseerd op hun eigen ervaring. Alle Gendertalent trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd met literatuur over transgenders, arbeidspsychologie en diversiteitsmanagement.

Deze training is zeer geschikt om te combineren met de training ‘Solliciteren naar een baan met je talent’. Met deze training bent jou volledig voorbereid op het sollicitatieproces.

Na afloop:

 • De juiste boodschap kunnen overbrengen via je gedrag, kleding en houding naar je werkgever.
 • Behandel je transgender-achtergrond tijdens een sollicitatiegesprek.
 • Beheer de verwachtingen van de werkgever en mogelijke weerstand.

Voor transgenders die:

 • Zijn geïnteresseerd in het verbeteren van hun presentatievaardigheden tijdens interviews

Duur:

 • 2 dagen, een dag van acht uur en een dag van vier uur

Groepsgrootte:

 • 8-12 personen

Combineert met:

 • Naar werk coaching
 • Solliciteer met je talent
 • Presenteer jouw talent
 • Werkfit coaching
 • Coaching voor gezondheidsherstel
 • Outplacementbegeleiding

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Genderdiversity awareness voor professionals2020-04-18T18:31:54+01:00

Bevorderen van genderdiversiteit binnen jouw organisatie

Awareness Training is ideaal voor organisaties die hun medewerkers bewust willen maken van genderdiversiteit. In 2 uur tijd krijgen de deelnemers een spoedcursus in het herkennen van de mix van genderexpressie, genderidentiteit, geslacht en seksualiteit. Ze worden zich ook bewust van de mogelijke moeilijkheden die genderdiversen tijdens hun carrière kunnen ondervinden.

Deze training wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer van Gendertalent met de ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Samen behandelen zij vele praktijkvoorbeelden, vaak gebaseerd op hun eigen ervaring. Alle Gendertalent trainingen zijn wetenschappelijk gebaseerd op literatuur over transgenders, arbeidspsychologie en diversiteitsmanagement.

Na afloop:

 • Het kennen van de begrippen gender expressie & identiteit, biologisch geslacht en seksualiteit.
 • Het kennen van het verloop van een geslachtsverandering.
 • Hoe om te gaan met genderdiversiteit op het werk.
 • Het kennen van de ontberingen van gender-diverse mensen.
 • Weten hoe om te gaan met genderdiverse klanten.

Voor vakmensen die:

 • Werken in inkomensondersteuning, als managers, medewerkers en HR.
 • Wil meer weten over genderdiversiteit.

Groepsgrootte:

 • 12-20 personen

Duur:

 • Twee uur

Combineert met:

 • Genderdiversiteit en werknemers
 • Genderdiversiteit en HR
 • Geslachtsdiversiteit en klantaccountmanagers

Locatie:

 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Online via Whatsapp, Skype, Microsoft teams & anderen.
 • Locatie naar keuze
Genderdiversiteit en klantaccountmanagers2020-04-18T18:40:56+01:00

Stap in de wereld van de genderdiversiteit tijdens deze 1-daagse training.

Tegelijkertijd verwerft jou kennis en vaardigheden om transgender- en genderonvriendelijke mensen in jouw eigen vakgebied beter te ondersteunen. De training laat jou bijvoorbeeld zien hoe jou de weerstand van werkgevers met een negatieve houding ten opzichte van genderdiversiteit kunt verminderen.

Deze training wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer van Gendertalent met ondersteuning van een ervaringsdeskundige. Samen bespreken zij vele praktijkvoorbeelden, vaak gebaseerd op hun eigen ervaring. Alle Gendertalent trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd met literatuur over transgenders, arbeidspsychologie en diversiteitsmanagement.

Na afloop:

 • Inzicht in de vele vormen van genderdiversiteit.
 • Do’s en Dont’s met gender-diverse klanten.
 • Het kennen van het verloop van een geslachtsverandering.
 • Omgaan met mogelijke weerstand tegen genderdiversiteit.

Voor professionals die:

 • Willen hun kennis verdiepen over hoe om te gaan met genderdiversiteit, vertrouwen en milieuverzettingsvermogen.

Groepsgrootte:

 • 8 – 12 personen

Duur:

 • Op een dag

Combineert met:

 • Bewustmakingstraining voor professionals op het gebied van genderdiversiteit

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Genderdiversiteit en HR2020-04-18T18:48:03+01:00

Maak positieve veranderingen binnen jouw organisatie mogelijk.

Tijdens deze groepstraining wordt jou in één dag bewust gemaakt van genderdiversiteit over de hele linie. Je gaat dieper in op vele (onzichtbare) genderidentiteiten en -uitingen, en ontdekt hoe je deze inzichten van begin tot eind kunt toepassen in je HR-cyclus. Zo leert jou bijvoorbeeld hoe jou iemand kunt begeleiden die naar collega’s toe wil komen.

Deze training wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer van Gendertalent met de steun van een ervaringsdeskundige. Samen behandelen ze vele praktijkvoorbeelden, vaak gebaseerd op hun eigen ervaring. Alle Gendertalent trainingen zijn wetenschappelijk onderbouwd met literatuur over transgenders, arbeidspsychologie en diversiteitsmanagement.

Na afloop:

 • Ken de nuances en vormen van genderdiversiteit.
 • Omgaan met genderdiversiteit, de effecten van genderverschillen op de werkplek, begeleiding tijdens de “coming out”-periode en hoe om te gaan met weerstand op de werkvloer.

Voor professionals die:

 • Wil weten hoe je het beste omgaat met genderdiversiteit op de werkvloer.
 • Wil weten hoe je het beste omgaat met genderdiversiteit op de werkvloer.

Groepsgrootte:

 • 8 – 12 personen

Duur:

 • Enn dag

Combineert met:

 • Bewustmakingstraining voor professionals op het gebied van genderdiversiteit

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze
Genderdiversiteit en werknemers2020-04-18T18:55:49+01:00

Een groepstraining die je op de hoogte brengt van genderdiversiteit.

Tijdens deze praktische groepstraining wordt jou in één dag bewust gemaakt van genderdiversiteit over de hele linie. Je krijgt meer kennis van (onzichtbare) genderidentiteiten en -uitingen en je leert nieuwe vaardigheden toepassen door middel van rollenspellen, films en interactieve opdrachten. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je het beste een beroep kunt doen op genderdiverse klanten als je niet zeker bent van de genderidentiteit van de persoon. Daarnaast krijg je tools aangereikt om extra aandacht te vragen voor genderdiversiteit op de werkvloer.
Deze training wordt gegeven door een gespecialiseerde trainer van Gendertalent met de steun van een ervaren expert. Samen behandelen ze vele praktijkvoorbeelden, vaak gebaseerd op hun eigen ervaring. Alle Gendertalent trainingen zijn wetenschappelijk gebaseerd op literatuur over transgenders, arbeidspsychologie en diversiteitsmanagement.

Na afloop:

 • Begrijp de vele vormen van genderdiversiteit, do’s en dont’s met genderdiverse klanten.
 • Het kennen van de weg van de geslachtsverandering.
 • Een persoon met verschillende geslachten goed aanspreken en ongepast gedrag ten opzichte van hen bespreken.

Voor professionals die:

 • Wil leren hoe je het best omgaat met genderdiverse klanten.

Groepsgrootte:

 • 8 – 12 personen

Duur:

 • Op een dag

Combineert met:

 • Bewustmakingstraining voor professionals op het gebied van genderdiversiteit

Locatie:

 • Online via whatsapp, Skype, Microsoft Teams & anderen
 • Grote steden: Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen, Eindhoven
 • Locatie naar keuze